top of page
검색
  • 작성자 사진ICAS HUFS

키르기즈스탄의 권력집단이 조장한 비극
Қырғыз билігі елдің оңтүстігіндегі қантөгіс Бакиевтер мен терроршылдардың ісі дейді

[ 00:00 24.06. 2010 ]

 

키르기즈스탄의 유혈사태로 인한 오쉬와 잘랄아바드 주 거주민들의 수많은 비극은 모두 키르기즈스탄의 권력집단의 치밀한 계획으로 이루어졌다. 특히 키르기즈스탄 통신에 따르면, 바키예프 측근 세력들이 "우즈베키스탄 이슬람부흥회"와 "이슬람 지하드연합"과 같은 국제적 테러 조직들에게 적극적으로 접근하여 폭동을 유발한 것으로 보인다고 전했다. 이들 집단은 키르기즈스탄, 타지키스탄, 우즈베키스탄과 카자흐스탄의 헌법이 제정될 당시, 이슬람적 색채를 가진 국가 연합의 공표로써 향후 러시아 및 중국의 경제권으로부터 독자성을 가지고자 유지된 집단들이다.

이들 테러집단들은 최근 몇 년 동안 키르기즈스탄을 자신들의 작전근거지로 이용하면서 남부지역 일대에서 은둔했는데, 지난 5월에는 아프가니스탄의 바호락 시에서 상기한 두 집단의 지도자들이 만남을 가졌다. 여기에는 바키예프 측근의 2명도 포함되어 있었다. 그 당시 키르기즈 정부의 측근 세력들은 키르기즈스탄의 반정부 세력을 없애기 위해 이 우즈베키스탄 이슬람부흥회의 힘을 빌리고자 했던 것으로 보인다. 바키예프의 측근들은 그들에게 3,000만 달러의 금액을 주고 민주화의 움직임을 막아달라고 한 것이다.

그리고 이슬람 지하드연합과 같은 단체는 전문적 폭동집단으로서, 올해 5월 파키스탄으로부터 무장하여 타지키스탄을 통해 키르기즈스탄에 은밀히 월경했다. 이 집단은 15명으로 모두 우즈벡 민족의 대표로 구성되어 있었고 지속적으로 저격수 훈련을 받아왔다고 한다.

결과적으로 키르기즈스탄의 6월 사태는 그 원인이 상당히 복잡한 양상을 보이고 있지만, 본질적으로 바키예프의 권력 탈환을 위한 잔인한 시나리오였고, 테러조직을 이용해 민족 간 갈등을 부추겨서 사태를 더욱 악화시킨것으로 파악된다. 

 

Бұл сойқан «Өзбекстан ислам қозғалысы» мен «Ислам жиһады одағы» халықаралық террорлық ұйымдарының және оларға белсенді түрде қолдау білдірген Бакиевтердің отбасылық-кландық режимі мүшелерінің ісі» деп атап көрсетті Қырғыз арнаулы қызметі. Мекеменің хабарламасында, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан мен Қазақстанда конституциялық құрылысты жойып, аталған елдердің аумағында ислам мемлекеті – халифат құруды, сонымен бірге болашақта Ресей мен Қытай аумағында өз ықпалын жүргізуді. «Өзбекстан ислам қозғалысы» мен «Ислам жиһады одағы» ұйымдары «Әл-Қаида» және «Тәлибан» қозғалысымен тікелей байланыс орнатқан делінген. Соңғы жылдары Қырғызстанды өзіне ыңғайлы плацдарм жасап алғысы келген террорлық ұйымдар елдің оңтүстігіндегі этникааралық келіспеушілікті өз мақсатына пайдаланып қалмақ болды. Бұл пиғылдары қайткен күнде де билікті қайтарып алуға жанталасқан, сәуірде халық биліктен тайдырған клан мүшелерінің көкейіндегісімен ұштаса кетті деп жазады Қырғыз қауіпсіздік мекемесі. Қырғыз мемлекеттік қауіпсіздік қызметі 2010 жылы мамыр айында «Ислам жиһады одағы» мүшелері Пәкістанда жасақтаған топты Тәжікстан арқылы Қырғызстанға астыртын өткізгенін айтады. Бұл топтағы 15 адамның бәрі өзбек ұлтының өкілдері, олардың арасында мина қойып жарылыс жасауға машықтанғандар мен арнайы дайындықтан өткен мергендер болған. Топты ұлты өзбек, Қоқанның тумасы, «Ильхом» деген лақап атқа ие Өзбекстан Республикасының азаматы басқарады. Пәкістан – Ауғанстан – Тәжікстан арқылы Қырғызстанға өткен терроршылар тобына ұлты өзбек, «Ислам жиһады одағының» мүшесі, Тәшкент қаласының тумасы, «Абдулла» деген лақап атқа ие Өзбекстан Республикасының азаматы жолбасшы болып барған. Бүлікшілер Қырғызстанның оңтүстігіне «маусым оқиғасы» қарсаңында Ауғанстанның Бадахшанынан Тәжікстан арқылы жетеді. Қырғыз қауіпсіздік қызметі Ош және Жалалабад облыстарындағы этникааралық текетірес барысындағы қарулы қақтығыстарға мылтықтан дәлдеп атуға кәсіби деңгейде машықтанған және террорлық-диверсиялық дайындықтан өткен адамдар қатысқанын айтып отыр.작성일 : 2010. 06. 24

조회수 0회

Comments


bottom of page